Kontakt

 

 

 

telefon:
+48 785 017 760 

Masz pytania odnośnie szkolenia ? 

Chce zgłosić się na kurs ?

Wypełnij formularz lub zadzwoń

Imię

Nazwisko

Twój e-mail:

Twoja wiadomość:

Zaznacz proszę rodzaj szkolenia:

CYKL REFINISH (Pomocnik lakiernika + lakiernik samochodowy)

Pomocnik lakiernika I

Pomocnik lakiernika II

Lakiernik I

Lakiernik II

Lakiernik III

KOD RABATOWY

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) 
wyrażam zgodę na przesyłanie 
informacji handlowych drogą
elektroniczną przez
Pro-Painter Academy

Wyślij
Wyślij
Form sent successfully. Thank you.
Please fill all required fields!

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pro-Painter Akademy z siedzibą w Komornikach, ul. Komornicka 110E, kontakt do Administratora: rodo@pro-painter.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są do momentu żądania ich usunięcia
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez Pro-Painter Academy

Centrum
Szkoleniowe

ul. Żabikowska 7/9
62-052 Komorniki 

Skontaktuj się
z nami

+48 785 017 760