Centrum
Szkoleniowe

ul. Żabikowska 7/9
62-052 Komorniki 

Skontaktuj się
z nami

+48 785 017 760 

EPOKSYDOWE REMEDIUM
26 czerwca 2024

Jeszcze 15-20 lat temu spotkanie podkładu epoksydowego w warsztacie lakierniczym nie było tak oczywiste jak wynikałoby to z technologii lakierniczej.

Obecnie podkłady epoksydowe w warsztatach dbających o najwyższą jakość lakierowania weszły jako stały element naprawy lakierniczej.

W większości przypadków koncentrujemy się na właściwościach antykorozyjnych podkładów epoksydowych, bo są one niezaprzeczalne dzięki świetnym właściwościom barierowym żywicy epoksydowej i działaniu pigmentów antykorozyjnych w podkładzie. Warto jednak spojrzeć szerzej i popatrzeć na korzyści dodatkowe, które wyjaśnię na przykładzie paru wad lakierniczych.
Postaram się omówić mechanizm powstawania wady i w jaki sposób podkład epoksydowy działa jako środek zaradczy pozwalający bezpiecznie wykonywać naprawy bez ryzyka poprawek.

NAZWA WADY:

Pęcherze na powłoce „wilgotniaki”

OPIS WADY:

Pęcherzyki na powierzchni lakieru. Mogą różnić się rozmiarami i gęstością. ​Drobne pęcherze zwykle mają formę pierścienia
o średnicy 0,5 mm, meandrujących linii lub odcisku palca.
Bardzo często rozmieszczone są na naprawianych
niezgodnie z technologią płaskich powierzchniach (pokrywa tylna, dach, pokrywa przednia) gdzie dłużej utrzymuje się wilgoć lub np. w pobliżu uszczelnień przytrzymujących wilgoć.

 

wilgotnikai

Wilgotniaki

Rys. 1. Wizualizacja pęcherzy z katalogu wad lakierniczych.
Źródło: https://novol.com/wady-aplikacyjne/9/pecherzenie

MECHANIZM POWSTAWANIA:

Zawilgocenie materiału lakierniczego oraz zanieczyszczania jonowe (sole mineralne obecne na powierzchni - chlorki, siarczany, azotany sprzyjające utrzymywaniu wilgotności) np. pozostałości potu po dotknięciu ręką.​

Produkty lakiernicze takie jak szpachlówki czy podkłady akrylowe bazują zazwyczaj na wypełniaczach mineralnych, które mają silne właściwości higroskopijne. ​Z łatwością wchłaniają one wodę pojawiającą się ​w procesie (obróbka na mokro, kondensacja wilgoci) co w połączeniu ​
z brakiem możliwości prawidłowego wysuszenia ​
i najczęściej obecności zanieczyszczeń jonowych powoduje powstawanie pęcherzy po czasie.
Proces może przebiegać szybciej przy słabej lub braku właściwej izolacji np. materiałów poliestrowych.

PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY:

 • Niewystarczająco wyczyszczona powierzchnia​

 • Szlifowanie na mokro materiałów poliestrowych​

 • Woda w instalacji sprężonego powietrza​

 • Zbyt mała grubość lakieru prowadząca do zwiększonej przepuszczalności wilgoci​

 • Niedostateczna izolacja materiałów poliestrowych​

 • Zbyt wysoka wilgotność powietrza​

 • Za krótki czas odparowania bazy wodorozcieńczalnej​

 

ZAPOBIEGANIE WYSTĘPOWANIU WADY:

 • Materiały poliestrowe szlifować wyłącznie na sucho​

 • Zalecana izolacja materiałów poliestrowych podkładem epoksydowym​

 • Nie aplikować lakieru
  w wilgotności większej niż 80%​

 • Stosować się do zaleceń kart technicznych

 

Rys. 2. Zdjęcia pokazujące wadę lakierniczą („wilgotniaki”)
i ich umiejscowienie (dach samochodu).

Rys. 3. Zdjęcia pokazujące wadę lakierniczą („wilgotniaki”)
i ich umiejscowienie (pokrywa tylna samochodu).

 

NAZWA WADY:

PRZEBARWIENIA NA LAKIERZE

Rys. 4. Przebarwienie na lakierze z katalogu wad lakierniczych
Źródło: https://novol.com/wady-aplikacyjne/17/przebarwienie

 

OPIS WADY:

Odbarwienie lakieru
w formie aureoli
lub w ciężkich przypadkach, całkowita zmiana koloru
w miejscu użycia szpachlówki poliestrowej.

 

MECHANIZM POWSTAWANIA:

Przebarwienia na lakierze powstają zazwyczaj na skutek zbyt małej ilości lub też przedozowania proporcji utwardzacza w szpachlówce poliestrowej.

Utwardzacz jest nadtlenkowym inicjatorem kopolimeryzacji nienasyconych żywic poliestrowych (szpachlówki), zarówno jego nadmierna lub zbyt mała ilość oraz brak izolującej warstwy podkładu epoksydowego może spowodować reakcję chemiczną utwardzacza
z pigmentami lakieru,
co prowadzi do odbarwienia,
zmiany koloru.

PRZYCZYNY:

 • Niedostateczna izolacja starej powłoki

 • Niewłaściwe proporcje utwardzacza w szpachlówce poliestrowej

 

ZAPOBIEGANIE:

 • Stosować zalecaną proporcje utwardzacza
  w szpachlówce poliestrowej

 • Zalecana izolacja materiałów poliestrowych podkładem epoksydowym

 

To zaledwie dwa przykłady wad lakierniczych pokazujące skuteczność działania podkładu epoksydowego.
Osoby zarządzające warsztatem lakierniczym mają wysoką świadomość jak bardzo problematyczne są ewentualne poprawki.

Rys. 5. Podkład epoksydowy SPECTRAL UNDER 385-00

 

Warto przyjrzeć się propozycji podkładu epoksydowego SPECTRAL UNDER 385-00 i puli korzyści jakie niesie jego stosowanie podczas napraw lakierniczych. Poniżej zestawiono je dla ułatwienia:

Rys. 6. Korzyści ze stosowania podkładu epoksydowego SPECTRAL UNDER 385-00