SZKOLENIE POMOCNIK LAKIERNIKA

 

Opis cyklu POMOCNIK LAKIERNIKA (poziom I):

 

Szkolenie obejmuje etapy:
- wstępne mycie pojazdu,
- prawidłowe odtłuszczanie,
- podstawy maskowania pojazdów,
- zabezpieczenie antykorozyjne.

Kurs zakończony testem sprawdzającym (praktycznym) i certyfikatem potwierdzającym zdobyte umiejętności.
 

UMIEJĘTNOŚCI NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA:
- Właściwy dobór środków ochrony osobistej oraz znajomość procedur BHP w warsztacie lakierniczym.
- Znajomość procedur ochrony środowiska w warsztacie lakierniczym.
- Proces lakierowania fabrycznego (OEM) a lakierowanie naprawcze.
- Określenie rodzaju i identyfikacja podłoża.
- Dokonywanie oceny uszkodzenia.
- Dobór metody przygotowania powierzchni w zależności od rodzaju powierzchni (nowy element - kataforeza, element uszkodzony z istniejącą powłoką lakierniczą, elementz powłoką krytyczną – produkt 1K lub termoplastyczny, element ze śladami korozji).
- Czyszczenie pojazdu przed naprawą (skład chemiczny, rodzaje i właściwy dobór zmywaczy do przygotowania powierzchni).
- Dobór właściwych materiałów ściernych i urządzeń szlifierskich w procesie przygotowania powierzchni).
- Skuteczne wykorzystanie wszystkich materiałów przygotowawczych.
- Prawidłowa obsługa wyposażenia lakierni (promienniki podczerwieni, kabiny lakiernicze).
- Techniki maskowania i materiały maskujące.
- Dobór pistoletu lakierniczego – rodzaje (RP, HVLP), dobór dyszy, sposób aplikacji.
- Prawidłowy dobór zabezpieczenia antykorozyjnego - zastosowanie i prawidłowa aplikacja.

 

Informacje szczegółowe:
Czas trwania kursu: 2 dni (16h)
Wielkość grupy: max. 4 osoby – 1 trener szkolący
Struktura kursu: teoria - 20%; praktyka - 80%
Cena podstawowa: 2000 PLN

Cykl "POMOCNIKA LAKIERNIKA" realizowany jest na
2 poziomach zaawansowania
w formie 2-dniowych kursów
(łącznie 32 godziny szkoleniowe).

 

Na każdym poziomie Uczestnik powiększa zakres swoich
umiejętności praktycznych oraz wiedzy lakierniczej.
Szczególny nacisk postawiono na doskonalenie
umiejętności praktycznych (80% kursu).

 

Kursanci przechodzą kolejne etapy
w procesie technologicznym (odtłuszczanie, maskowanie,
zabezpieczenie antykorozyjne, szpachlowanie, przygotowanie powierzchni)
doskonaląc umiejętności wymagane na stanowisku pomocnika lakiernika.

 

Cykl "POMOCNIK LAKIERNIKA" ma pomóc młodym lakiernikom
w poznaniu właściwych kroków, metod i produktów potrzebnych
dla skutecznego przygotowania pojazdu w ramach
pomocy profesjonalnie wyszkolonemu lakiernikowi.
Ukończenie cyklu "POMOCNIK LAKIERNIKA" daje solidne podstawy
do samodzielnej, efektywnej pracy w lakierni
na stanowisku pomocnika lakiernika.

Centrum
Szkoleniowe

ul. Żabikowska 7/9
62-052 Komorniki 

Skontaktuj się
z nami

+48 785 017 760