SZKOLENIE POMOCNIK LAKIERNIKA

Cykl "POMOCNIKA LAKIERNIKA" realizowany jest na
2 poziomach zaawansowania
w formie 2-dniowych kursów
(łącznie 32 godziny szkoleniowe).

 

Na każdym poziomie Uczestnik powiększa zakres swoich
umiejętności praktycznych oraz wiedzy lakierniczej.
Szczególny nacisk postawiono na doskonalenie
umiejętności praktycznych (80% kursu).

 

Kursanci przechodzą kolejne etapy
w procesie technologicznym (odtłuszczanie, maskowanie,
zabezpieczenie antykorozyjne, szpachlowanie, przygotowanie powierzchni)
doskonaląc umiejętności wymagane na stanowisku pomocnika lakiernika.

 

Cykl "POMOCNIK LAKIERNIKA" ma pomóc młodym lakiernikom
w poznaniu właściwych kroków, metod i produktów potrzebnych
dla skutecznego przygotowania pojazdu w ramach
pomocy profesjonalnie wyszkolonemu lakiernikowi.
Ukończenie cyklu "POMOCNIK LAKIERNIKA" daje solidne podstawy
do samodzielnej, efektywnej pracy w lakierni
na stanowisku pomocnika lakiernika.

 

Opis cyklu POMOCNIK LAKIERNIKA
(poziom II):

 

Szkolenie obejmuje etapy:

- wybór materiałów poliestrowych do konkretnych napraw,

- prawidłowe dozowanie,

- aplikacja i obróbka,

- sposoby izolacji poliestrów. 

 

Kurs zakończony testem sprawdzającym (praktycznym) i certyfikatem potwierdzającym zdobyte umiejętności.

 

Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia:

- Właściwy dobór środków ochrony osobistej oraz znajomość procedur BHP w warsztacie lakierniczym.

- Rodzaje szpachlówek i ich dobór do rodzaju i wielkości naprawianego elementu.

- Dobór papierów ściernych i gradacji do obróbki.

- Dobór sprzętu do obróbki.

- Przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie.

- Aplikacja szpachlówek.

- Szpachlowanie wypełniające.

- Szpachlowanie wykańczające.

- Obróbka szpachlówki.

- Aplikacja i obróbka szpachlówek natryskowych.

- Izolacja materiałów poliestrowych (dobór i aplikacja).

 

Informacje szczegółowe:

Czas trwania kursu: 2 dni (16h)

Wielkość grupy: max. 4 osoby – 1 trener szkolący

Struktura kursu: teoria - 20%; praktyka - 80%

Cena podstawowa: 2000 PLN

 

Centrum
Szkoleniowe

ul. Żabikowska 7/9
62-052 Komorniki 

Skontaktuj się
z nami

+48 785 017 760