PRO-PAINTER ACADEMY kolejny raz została pomyślnie akredytowana i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC (oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC) na 2024 rok.

2024 Akademia Edukacyjna VCC i Partner Egzaminacyjny VCC

AKTUALNE CERTYFIKATY - na 2024 rok

 

Firma PRO-PAINTER ACADEMY posiada akredytację i status Akademii Edukacyjnej VCC (oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC).

 

 

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. System VCC jest zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz uwzględnia specyfikę rynku VET tj. pozaformalnej edukacji zawodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce będącej największym państwem regionu.

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu - New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy - Select Competences.

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych. 

Proces szkoleniowy prowadzony jest przez akredytowane Akademie Edukacyjne, zaś walidacja kompetencji zawodowych prowadzona jest poprzez system egzaminów zewnętrznych za pośrednictwem Partnerów Egzaminacyjnych.

Szkolenia w ramach certyfikacji VCC prowadzone są na autoryzowanych materiałach edukacyjnych przez certyfikowanych trenerów VCC. 

Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach. 

Właścicielem i operatorem systemu kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych VCC jest Fundacja VCC. 

Fundacja VCC jako pierwsza instytucja w Polsce włączyła do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową „Montowanie stolarki budowlanej” oraz uzyskała uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji (decyzja administracyjna Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.10.2017). W chwili obecnej posiada uprawnienia do certyfikowania 13 kwalifikacji rynkowych:

 • Asystowanie w przygotowaniu potraw

 • Certyfikat umiejętności podstawowych – poziom podstawowy

 • Montowanie Stolarki budowlanej

 • Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego

 • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)

 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3d

 • Projektowanie grafiki komputerowej

 • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

 • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych

 • Prowadzenie obsługi biura

 • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

 • Serwis napojów mieszanych i alkoholi

 • Tworzenie witryn internetowych

 

https://www.vccsystem.eu

 

Centrum
Szkoleniowe

ul. Żabikowska 7/9
62-052 Komorniki 

Skontaktuj się
z nami

+48 785 017 760